Τι είναι το GDPR–Πως πρέπει να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις.

Τι είναι το GDPR–Πως πρέπει να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις.

Τι είναι το «GDPR», πόσο επιδρά στην κατασκευή ιστοσελίδων, ισχύουσα Νομοθεσία Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και...