Στοχευμένη προσέγγιση μέσω internet

Κυριότερος στόχος της κάθε επιχείρησης είναι η προσέλκυση νέων πελατών. Έχουμε την τεχνογνωσία να αναλάβουμε τη δημιουργία συστήματος αυτοματοποιημένης προσέγγισης δυνητικών πελατών με κύριο μοχλό το e-mail.

Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας είναι υπόθεση επαγγελματιών.