Στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας, ολοκληρώνεται στο κεντρικό του κτίριο στο Μαρούσι, η εγκατάσταση του ελληνικού HPC, με τη συνδρομή του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.

Όπως διευκρινίζει στο tech.in.gr, η εκπρόσωπος του ΕΔΕΤ κα Δ.Κωτσοκάλη, η αντίστροφη μέτρηση σηματοδοτεί την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές, για την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών θεμάτων πριν τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.

Σημειώνεται πως, η λειτουργία του HPC αναμενόταν πριν το τέλος του 2014. Απαντώντας σχετικά, το ΕΔΕΤ αποδίδει την καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του συστήματος «καθαρά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με τον χώρο φιλοξενίας της υποδομής».

  • Η παρουσίαση του εθνικού υπερυπολογιστή θα γίνει την Πέμπτη 4 Ιουνίου στο 7ο συνέδριο “Τhe Green Connected World” στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, θα γίνει παρουσίαση της εθνικής υπερυπολογιστικής υποδομής από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΕΤ Α.Ε., καθ. Παναγιώτη Τσανάκα. Τα βασικά σημεία που θα παρουσιαστούν είναι ο σκοπός της επένδυσης αυτής για την Ερευνητική και Εκπαιδευτική κοινότητα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι προοπτικές που προσφέρονται.
Share This

Share This

Share this post with your friends!